Fractievergaderingen

donderdag 1 oktober 2020 19:30
Locatie:
Fractiekamers gemeentehuis
Voorzitter:
Toelichting:

In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Uiteraard is het wel mogelijk om in contact te komen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties/zelfstandig raadslid'.

In deze fractievergaderingen worden de stukken besproken die geagendeerd zijn voor de raadsvergadering van 22 oktober 2020. Er wordt besloten welke onderwerpen geagendeerd moeten worden voor de informatiecarrousel van 8 oktober in verband met vragen over deze raadsvoorstellen. Ook kunnen er onderwerpen vanuit de Lijst Ingekomen Stukken geagendeerd worden voor de informatiecarrousel.

Agendapunten