Informatiecarrousel

Informatiebijeenkomst TenneT/EZK over project Net op zee (video-vergadering)

donderdag 11 juni 2020 16:00 - 17:30
Locatie:
Voorzitter:
mw. A.G. Zandbergen-Beishuizen
Toelichting:

Op verzoek van het presidium vindt er op donderdag 11 juni van 16.00 uur tot 17.30 uur een digitale vergadering plaats waar TenneT en het Ministerie van EZK een presentatie geven over Netten op Zee. De bijeenkomst is via de livestream te volgen.

De informatie wordt afwisselend gepresenteerd door mevr. A. Melchers (projectmanager Ministerie van EZK, Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden), dhr. F. Timmer (Project Lead Spatial Planning en Licensing Ten noorden van de Waddeneilanden, TenneT) en dhr. D. Buitendijk (Bureau Berenschot).

Uitzending

Agendapunten