Informatiecarrousel

Videovergadering

woensdag 20 mei 2020 19:30
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de informatiecarrousel op een andere manier dan gebruikelijk plaats en zonder publiek en pers. De raadsleden zullen vanaf hun thuissituatie vergaderen via een videoverbinding. De vergadering is via de livestream te volgen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 15 mei 2020 hieronder te vinden en te raadplegen.

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 20 mei komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 28 mei aan de orde. De informatiecarrousel vindt dit keer op woensdag plaats, vanwege Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten