Informatiebijeenkomst

Expertmeeting beleidsplan Economische Zaken 8KTD

donderdag 18 maart 2021 17:00 - 18:30
Locatie:
Digitaal via Teams
Voorzitter:
Toelichting:

Op 18 maart vindt er een digitale en openbare expertmeeting in verband met het nieuw op te stellen beleidsplan Economische Zaken plaats voor de gemeenteraadsleden in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De beide portefeuillehouders en de beleidsmedewerkers zijn hierbij aanwezig.
De bijeenkomst is live te volgen via de website raad.t-diel.nl

De volgende experts geven een korte toelichting van 10 minuten per persoon, welke aansluit bij hoofdlijnen van het nieuwe conceptbeleidsplan namelijk: het ondernemersklimaat, wendbaar & weerbaar en een sterke regio.

 1. Robert-Jan Hageman, regiomanager Friesland VNO-NCW MKB Noord
  Hageman zal ingaan op het ondernemersklimaat en geeft een inzicht hoe VNO-NCW MKB naar de toekomst kijkt.
 2. Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Fryslân
  Circulair Fryslân zorgt voor een stimulans van de ontwikkeling van de circulaire economie en duurzame ontwikkelingen in de regio. Om die ambitie waar te maken is ook het bedrijfsleven hard nodig. Van Nijen zal nader ingaan hoe gemeenten daarin een actieve rol kunnen spelen.
 3. Ben Jansen, programmamanager Kennislab Noordoost-Fryslân en QOP
  Voor het MKB is het continue ontwikkelen van kennis en vaardigheden een grote uitdaging. Zonder een goede actuele opleiding en de focus op een leven lang ontwikkelen wordt het moeilijker in te spelen op de veranderingen in de economie. Jansen licht toe hoe daar op (regionale schaal) wordt ingespeeld.

Na de presentaties is er ruimte voor het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst is ter voorbereiding op:

 • de opiniërende behandeling op 22 april in de raad van Tytsjerksteradiel. Besluitvorming staat gepland op 3 juni;
 • de meningsvormende/besluitvormende behandeling op 3 juni in de raad van Achtkarspelen.

De digitale bijeenkomst zal plaatsvinden van 17.00 -18.30 uur via teams.

Voor het nieuwe economische beleidsplan is gekozen voor de volgende hoofdindeling:

 • Ondernemersklimaat
  Het gaat daarbij om de meer reguliere opgaven binnen het beleidsveld Economische Zaken. Denk daarbij aan de gemeentelijke dienstverlening aan de ondernemers (MKB-vriendelijkste gemeente), de ontwikkeling van bedrijven en de infrastructuur.
 • Wendbaar en Weerbaar
  Er zijn nationaal en mondiaal een aantal grote veranderingen en transities gaande. Wij onderscheiden daarbij duurzaamheid & circulariteit, kennisontwikkeling & digitalisering en demografische ontwikkelingen. Ondernemers hebben hier volop mee te maken en kunnen of moeten daarop inspelen.
 • Sterke Regio
  Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. We zijn al meerdere jaren samen aan het werk in Noordoost-Fryslân, via ANNO en de Versnellingsagenda. De Versnellingsagenda is een belangrijk onderdeel van het economische beleid van de gemeenten.

Agendapunten