Informatiecarrousel

donderdag 15 november 2018 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
G. Gerbrandy
Toelichting:
De raad stelt zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen nadere vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 15 november komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 22 november aan de orde.

Uitzending

Agendapunten