Informatiemarkt Kadernota

woensdag 24 juni 2020 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:
Woensdag 24 juni is er vanaf 19.30 uur een informatiemarkt ter voorbereiding op de Kadernota in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de markt krijgt de raad gelegenheid om vragen te stellen over de Kadernota. U bent van harte welkom! Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2021 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting. De Kadernota wordt behandeld in de raadsvergadering van 2 juli. Daarna kan het college aan de slag om de door de raad aangegeven kaders te verwerken in de begroting. De raad behandelt de begroting in het najaar.

Agendapunten