Informatiecarrousel

woensdag 9 oktober 2019 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

De raad stelt zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen nadere vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden.
In de informatiecarrousel van 9 oktober komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 17 oktober aan de orde.

Uitzending

Agendapunten