Raadsvergadering

Kadernota

donderdag 11 juli 2019 14:00 - 22:41
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Behandeling kadernota.

Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2020 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 14.08 uur en heet iedereen van harte welkom.

 • 2

  Er zijn geen mededelingen.

 • 3

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


 • 4.0.0
 • 4.0.1

  In de eerste ronde wordt een algemeen betoog gehouden door de fractievoorzitters en de heer M.C. Buising.

  Na deze algemene beschouwingen wordt de vergadering geschorst van 15.08 - 15.20 uur.


  00:03:18 - 00:11:50 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:11:50 - 00:12:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:12:25 - 00:21:27 - S.D. van der Meer
  00:21:27 - 00:21:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:21:28 - 00:22:38 - S.D. van der Meer
  00:22:38 - 00:23:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:13 - 00:28:29 - S.W. Vegelin
  00:28:29 - 00:28:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:28:47 - 00:35:48 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:35:48 - 00:35:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:35:56 - 00:42:51 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:42:51 - 00:43:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:08 - 00:46:29 - H.J. Graansma
  00:46:29 - 00:46:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:46:50 - 00:48:27 - T.I. Veenstra
  00:48:27 - 00:48:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:48:41 - 00:51:03 - F.J. Hoekstra
  00:51:03 - 00:51:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:27 - 00:58:20 - M.C. Buising
  00:58:20 - 01:11:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:13:49 - 01:14:03 - F.D. Hoekstra
  01:14:03 - 01:14:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:09 - 01:14:15 - F.D. Hoekstra
  01:14:15 - 01:14:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:37 - 01:14:46 - J. Stellinga
  01:14:51 - 01:15:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:15:09 - 01:17:28 - T.O. Brinkman
  01:17:28 - 01:18:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:04 - 01:18:38 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:18:38 - 01:18:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:47 - 01:19:08 - H.J. Graansma
 • 4.0.2

  De volgende motie wordt ingediend:
  • P0-M1 - Gjin utwreiding opliedings- en ûntwikkelbudzjetten - FNP
  De voorzitter geeft aan dat het college de motie ontraadt.  01:19:08 - 01:19:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.01

  De volgende moties worden ingediend:
  • P1-M1 - Vuurwerkverbod – PvdA en GroenLinks
  • P1-M2 - Utwreiding privaatrechtelijk optreden – FNP
  Wethouder De Haan zegt beide moties te ontraden.  01:19:39 - 01:22:13 - T. Nicolai
  01:22:13 - 01:22:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:27 - 01:22:48 - D. van Oosten
  01:22:48 - 01:23:13 - T. Nicolai
  01:23:13 - 01:23:20 - D. van Oosten
  01:23:20 - 01:23:21 - T. Nicolai
  01:23:21 - 01:23:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:23 - 01:23:43 - T. Nicolai
  01:23:43 - 01:23:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:45 - 01:24:17 - H.J. Graansma
  01:24:17 - 01:24:27 - T. Nicolai
  01:24:27 - 01:24:43 - H.J. Graansma
  01:24:43 - 01:24:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:55 - 01:25:20 - T.I. Veenstra
  01:25:20 - 01:25:36 - H.J. Graansma
  01:25:36 - 01:25:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:25:42 - 01:25:45 - H.J. Graansma
  01:25:45 - 01:26:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:32 - 01:26:34 - F.D. Hoekstra
  01:26:34 - 01:26:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:38 - 01:26:51 - F.J. Hoekstra
  01:26:51 - 01:26:52 - T. Nicolai
  01:26:52 - 01:26:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:54 - 01:28:01 - T. Nicolai
  01:28:01 - 01:28:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:28:10 - 01:28:45 - T. Nicolai
  01:28:45 - 01:28:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:28:50 - 01:29:07 - T.I. Veenstra
  01:29:07 - 01:29:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:29:17 - 01:29:29 - S.D. van der Meer
  01:29:29 - 01:29:48 - T. Nicolai
  01:29:48 - 01:29:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:29:52 - 01:29:53 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:29:53 - 01:29:57 - M.C. Buising
  01:29:57 - 01:30:04 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:30:04 - 01:30:07 - M.C. Buising
  01:30:07 - 01:30:08 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:30:08 - 01:30:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:30:16 - 01:31:24 - M.C. Buising
  01:31:24 - 01:32:06 - T. Nicolai
  01:32:06 - 01:32:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:32:09 - 01:32:10 - T. Nicolai
  01:32:10 - 01:32:15 - M.C. Buising
  01:32:15 - 01:32:19 - T. Nicolai
  01:32:19 - 01:32:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:32:23 - 01:32:32 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:32:32 - 01:32:33 - M.C. Buising
  01:32:33 - 01:33:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:33:40 - 01:35:31 - T.O. Brinkman
  01:35:31 - 01:35:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:35:53 - 01:36:37 - M. de Haan (wethouder)
  01:36:37 - 01:36:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:36:40 - 01:36:44 - M. de Haan (wethouder)
  01:36:44 - 01:37:06 - F.J. Hoekstra
  01:37:10 - 01:37:19 - M. de Haan (wethouder)
  01:37:19 - 01:38:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.02

  De volgende moties worden ingediend:
  • P2-M1 - Terugdringen achterstand wegenonderhoud - PVV, VVD, FNP, CDA, CU en GBA
  • P2-M2 - Fabryksfeart Stynsgea - FNP en VVD
  • P2-M3 - Lelylijn - CDA, GBA, CU, VVD, FNP, GroenLinks en PvdA
  Wethouder De Haan ontraadt de moties 1 en 2, maar reageert positief op motie 3 over de Lelylijn.  01:38:06 - 01:39:53 - H.J. Graansma
  01:39:53 - 01:39:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:39:57 - 01:40:32 - T. Nicolai
  01:40:32 - 01:41:25 - H.J. Graansma
  01:41:25 - 01:41:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:41:26 - 01:41:43 - J.J. Zwaagstra
  01:41:43 - 01:41:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:42:04 - 01:44:00 - M. de Haan (wethouder)
  01:44:00 - 01:44:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:44:01 - 01:44:22 - M.C. Buising
  01:44:23 - 01:44:44 - M. de Haan (wethouder)
  01:44:44 - 01:44:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:44:46 - 01:44:47 - M. de Haan (wethouder)
  01:44:47 - 01:45:13 - J.J. Zwaagstra
  01:45:13 - 01:45:24 - M. de Haan (wethouder)
  01:45:24 - 01:45:42 - J.J. Zwaagstra
  01:45:42 - 01:45:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:45:43 - 01:45:47 - M. de Haan (wethouder)
  01:45:47 - 01:46:47 - H.J. Graansma
  01:46:47 - 01:46:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:46:50 - 01:47:31 - M. de Haan (wethouder)
  01:47:31 - 01:48:10 - H.J. Graansma
  01:48:10 - 01:48:22 - M. de Haan (wethouder)
  01:48:22 - 01:48:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:48:41 - 01:51:08 - IJ. van Kammen
  01:51:08 - 01:51:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:51:13 - 01:51:16 - S.W. Vegelin
  01:51:33 - 01:51:39 - IJ. van Kammen
  01:51:39 - 01:52:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:52:02 - 01:54:11 - M. de Haan (wethouder)
  01:54:11 - 01:54:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:54:14 - 01:54:15 - M. de Haan (wethouder)
  01:54:15 - 01:54:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:54:21 - 01:54:35 - IJ. van Kammen
  01:54:35 - 01:54:42 - M. de Haan (wethouder)
  01:54:42 - 01:55:16 - IJ. van Kammen
  01:55:16 - 01:55:26 - M. de Haan (wethouder)
  01:55:26 - 01:55:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:55:31 - 01:55:31 - M. de Haan (wethouder)
  01:55:31 - 01:55:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:55:34 - 01:55:53 - R. van der Wal
  01:55:53 - 01:55:59 - IJ. van Kammen
  01:55:59 - 01:56:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:56:05 - 01:56:18 - IJ. van Kammen
  01:56:18 - 01:57:25 - M. de Haan (wethouder)
  01:57:25 - 01:57:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:57:29 - 01:58:13 - IJ. van Kammen
  01:58:13 - 01:58:31 - M. de Haan (wethouder)
  01:58:31 - 01:58:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:58:47 - 01:59:39 - J.J. Zwaagstra
  01:59:39 - 01:59:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:59:44 - 02:01:09 - H.J. Graansma
  02:01:09 - 02:01:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:01:10 - 02:01:27 - H.J. Graansma
  02:01:37 - 02:02:20 - J.J. Zwaagstra
  02:02:20 - 02:02:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:02:21 - 02:02:56 - H.J. Graansma
  02:02:56 - 02:03:16 - J.J. Zwaagstra
  02:03:16 - 02:03:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:03:23 - 02:03:45 - T. Nicolai
  02:03:45 - 02:03:48 - J.J. Zwaagstra
  02:03:48 - 02:03:49 - T. Nicolai
  02:03:49 - 02:04:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.03

  De volgende moties worden ingediend:
  • P3-M1 - Stimuleren werkgelegenheid Achtkarspelen - PVV
  • P3-M2 - Wurk en bedriuwichheid - FNP
  Wethouder Bruining zegt dat beide moties overbodig zijn.  02:04:23 - 02:04:28 - T. Nicolai
  02:04:28 - 02:06:01 - H.J. Graansma
  02:06:01 - 02:06:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:06:09 - 02:06:17 - T. Nicolai
  02:06:17 - 02:06:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:06:24 - 02:07:58 - IJ. van Kammen
  02:07:58 - 02:08:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:08:14 - 02:10:36 - H. Bruining (wethouder)
  02:10:37 - 02:10:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:10:38 - 02:10:39 - T. Nicolai
  02:10:39 - 02:12:18 - H.J. Graansma
  02:12:18 - 02:12:20 - T. Nicolai
  02:12:20 - 02:13:17 - H. Bruining (wethouder)
  02:13:17 - 02:13:18 - T. Nicolai
  02:13:18 - 02:13:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:13:23 - 02:13:24 - T. Nicolai
  02:13:24 - 02:14:09 - IJ. van Kammen
  02:14:09 - 02:14:36 - H. Bruining (wethouder)
  02:14:36 - 02:14:37 - T. Nicolai
  02:14:37 - 02:14:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:14:38 - 02:15:37 - IJ. van Kammen
  02:15:37 - 02:15:42 - T. Nicolai
  02:15:42 - 02:15:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:15:47 - 02:16:04 - D. van Oosten
  02:16:04 - 02:16:06 - T. Nicolai
  02:16:06 - 02:16:15 - IJ. van Kammen
  02:16:15 - 02:16:16 - T. Nicolai
  02:16:16 - 02:16:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.04

  Er zijn geen moties ingediend. Dit programma wordt niet behandeld.

 • 4.05

  De volgende moties worden ingediend:
  • P5-M1 - Veiligheid fietspaden - GBA, VVD, CU, PVV, FNP en CDA
  Wethouder De Haan reageert positief op deze motie.

  • P5-M2 - Opwaarderen ijsbaan Kootstertille - GBA, CU en FNP
  • P5-M10 - IIsbaan Twizelerheide - FNP
  Wethouder Spoelstra reageert positief op beide moties, maar adviseert om de moties in elkaar te schuiven.
  Noot griffie: er is in de schorsing een nieuwe motie gemaakt, genaamd P5-M16 - IIsbanen - GBA, FNP, CDA en CU.

  • P5-M3 - Afvalbakken buitengebied - CU, GBA, CDA, VVD, FNP en PvdA
  Wethouder De Haan reageert positief op deze motie.

  • P5-M4 - Inzetten MOA bij boomonderhoud en bestrijding invasieve exoten - PVV, VVD en FNP
  Wethouder De Haan zegt dat de motie overbodig is.

  • P5-M5 - Aanleg parkeerplaatsen Spitkeet - PvdA, FNP en GroenLinks
  Wethouder De Haan vindt het een sympathieke motie, maar ontraadt hem.

  • P5-M6 - Bestrijding invasieve soorten - GroenLinks, FNP, CDA en GBA
  • P5-M7 - Natoer en biodiversiteit - FNP, GroenLinks en CU
  Wethouder De Haan reageert positief op beide moties.

  • P5-M8 - Feanster Moune - CDA, FNP, GroenLinks en CU
  Wethouder De Haan ontraadt deze motie.

  • P5-M9 - Bestriding ynfasive eksoaten yn gearwurking mei Wetterskip - FNP en GroenLinks
  Wethouder De Haan zegt dat de motie overbodig is.

  • P5-M11 - Snoeie gemeentlik grien yn briedperioade - FNP en GroenLinks
  Wethouder De Haan ontraadt deze motie.

  • P5-M12 - Vroegbloeiers en groen - GroenLinks, CDA en CU
  Wethouder De Haan zegt dat als de motie wordt aangepast, het college hier in mee kan gaan.

  • P5-M13 - Bestriding ynfasive eksoaten 'Ike-optocht-rûp’ - FNP en GroenLinks
  • P5-M14 - Bestriding ynfasive eksoaten: Jabikskrûd - FNP en GroenLinks
  Wethouder De Haan reageert positief op beide moties.

  • P5-M15 - Kûmbuorden buorskippen - FNP
  Wethouder De Haan zegt deze motie te ontraden.

  De vergadering wordt om 17.56 uur geschorst en er is gelegenheid om te eten. De vergadering wordt heropend om 19.05 uur.  02:16:48 - 02:16:52 - T. Nicolai
  02:16:52 - 02:19:17 - S.W. Vegelin
  02:19:17 - 02:19:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:19:21 - 02:19:21 - T. Nicolai
  02:19:21 - 02:19:29 - F.J. Hoekstra
  02:19:29 - 02:19:31 - T. Nicolai
  02:19:31 - 02:19:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:19:32 - 02:19:42 - S.W. Vegelin
  02:19:42 - 02:19:44 - T. Nicolai
  02:19:44 - 02:19:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:19:58 - 02:20:00 - T. Nicolai
  02:20:00 - 02:20:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:20:10 - 02:20:12 - T. Nicolai
  02:20:12 - 02:20:21 - S.W. Vegelin
  02:20:21 - 02:20:25 - T. Nicolai
  02:20:25 - 02:20:28 - S.W. Vegelin
  02:20:28 - 02:20:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:31 - 02:21:31 - S.W. Vegelin
  02:21:31 - 02:21:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:21:34 - 02:21:39 - T. Nicolai
  02:21:41 - 02:21:54 - S.W. Vegelin
  02:21:54 - 02:21:56 - T. Nicolai
  02:21:56 - 02:21:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:21:58 - 02:21:59 - R. van der Wal
  02:21:59 - 02:22:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:22:02 - 02:22:25 - R. van der Wal
  02:22:25 - 02:22:26 - T. Nicolai
  02:22:26 - 02:22:34 - S.W. Vegelin
  02:22:34 - 02:22:37 - T. Nicolai
  02:22:37 - 02:22:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:22:51 - 02:22:57 - F.J. Hoekstra
  02:22:57 - 02:22:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:22:59 - 02:23:01 - T. Nicolai
  02:23:01 - 02:23:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:23:34 - 02:23:43 - T. Nicolai
  02:23:43 - 02:25:42 - S.W. Vegelin
  02:25:42 - 02:25:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:25:47 - 02:26:39 - S.W. Vegelin
  02:26:39 - 02:26:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:26:43 - 02:27:18 - H.J. Graansma
  02:27:18 - 02:27:19 - T. Nicolai
  02:27:19 - 02:27:26 - S.W. Vegelin
  02:27:26 - 02:27:29 - T. Nicolai
  02:27:29 - 02:27:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:27:32 - 02:27:55 - T. Nicolai
  02:27:55 - 02:28:15 - S.W. Vegelin
  02:28:15 - 02:28:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:28:17 - 02:29:09 - M.Y. Talma
  02:29:09 - 02:29:25 - S.W. Vegelin
  02:29:25 - 02:29:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:29:28 - 02:29:50 - H.J. Graansma
  02:29:50 - 02:29:54 - S.W. Vegelin
  02:29:54 - 02:30:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:30:06 - 02:31:04 - T.O. Brinkman
  02:31:04 - 02:31:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:31:14 - 02:31:38 - M.Y. Talma
  02:31:38 - 02:32:09 - T.O. Brinkman
  02:32:09 - 02:32:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:32:12 - 02:32:17 - S.W. Vegelin
  02:32:17 - 02:32:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:32:20 - 02:32:33 - H.J. Graansma
  02:32:33 - 02:33:01 - T.O. Brinkman
  02:33:01 - 02:33:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:33:17 - 02:34:33 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:34:33 - 02:34:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:34:35 - 02:34:48 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:35:18 - 02:35:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:35:20 - 02:35:35 - S.W. Vegelin
  02:35:35 - 02:36:00 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:36:00 - 02:36:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:36:28 - 02:36:36 - T. Nicolai
  02:36:36 - 02:36:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:36:39 - 02:36:41 - T. Nicolai
  02:36:41 - 02:37:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:37:24 - 02:37:51 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:37:52 - 02:38:36 - H.J. Graansma
  02:38:36 - 02:39:57 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:39:57 - 02:40:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:40:07 - 02:40:39 - T.I. Veenstra
  02:40:39 - 02:40:51 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:40:54 - 02:41:23 - T.I. Veenstra
  02:41:24 - 02:41:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:41:25 - 02:41:26 - T.O. Brinkman
  02:41:26 - 02:41:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:41:36 - 02:41:51 - T.O. Brinkman
  02:41:51 - 02:42:07 - T.I. Veenstra
  02:42:07 - 02:42:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:42:11 - 02:42:15 - H.J. Graansma
  02:42:15 - 02:42:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:42:17 - 02:43:04 - T.O. Brinkman
  02:43:04 - 02:43:09 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:43:09 - 02:43:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:43:12 - 02:43:41 - M.Y. Talma
  02:43:41 - 02:43:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:43:57 - 02:46:05 - M. de Haan (wethouder)
  02:46:05 - 02:46:47 - H.J. Graansma
  02:46:47 - 02:46:54 - M. de Haan (wethouder)
  02:46:54 - 02:47:06 - H.J. Graansma
  02:47:06 - 02:47:07 - M. de Haan (wethouder)
  02:47:07 - 02:47:22 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:47:22 - 02:47:24 - M. de Haan (wethouder)
  02:47:24 - 02:47:42 - H.J. Graansma
  02:47:44 - 02:47:44 - T.O. Brinkman
  02:47:44 - 02:47:58 - H.J. Graansma
  02:47:58 - 02:48:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:48:02 - 02:48:02 - M. de Haan (wethouder)
  02:48:02 - 02:48:07 - T.I. Veenstra
  02:48:07 - 02:48:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:48:15 - 02:48:28 - T.O. Brinkman
  02:48:29 - 02:48:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:48:31 - 02:48:32 - M. de Haan (wethouder)
  02:49:21 - 02:49:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:49:32 - 02:49:54 - T.I. Veenstra
  02:49:54 - 02:50:28 - M. de Haan (wethouder)
  02:50:28 - 02:50:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:50:37 - 02:51:12 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:51:12 - 02:51:29 - M. de Haan (wethouder)
  02:51:29 - 02:51:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:51:32 - 02:51:59 - H.J. Graansma
  02:51:59 - 02:53:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:53:06 - 02:54:22 - H.J. Graansma
  02:54:22 - 02:54:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:23 - 02:55:15 - J. Stellinga
  02:55:15 - 02:55:22 - H.J. Graansma
  02:55:22 - 02:55:24 - J. Stellinga
  02:55:24 - 02:56:03 - H.J. Graansma
  02:56:03 - 02:56:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:56:27 - 02:58:48 - T.I. Veenstra
  02:58:48 - 02:58:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:58:55 - 02:59:15 - D. van Oosten
  02:59:15 - 02:59:37 - T.I. Veenstra
  02:59:37 - 03:00:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:00:04 - 03:03:55 - T.I. Veenstra
  03:03:55 - 03:03:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:03:59 - 03:04:24 - M.Y. Talma
  03:04:24 - 03:04:28 - T.O. Brinkman
  03:04:28 - 03:05:01 - M.Y. Talma
  03:05:01 - 03:05:21 - T.O. Brinkman
  03:05:21 - 03:05:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:05:26 - 03:05:27 - H.J. Graansma
  03:05:27 - 03:05:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:05:28 - 03:05:56 - M.Y. Talma
  03:05:56 - 03:05:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:05:59 - 03:06:15 - T.O. Brinkman
  03:06:15 - 03:06:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:06:17 - 03:06:55 - H.J. Graansma
  03:06:55 - 03:07:39 - T.O. Brinkman
  03:07:39 - 03:07:48 - H.J. Graansma
  03:07:48 - 03:07:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:07:49 - 03:07:56 - H.J. Graansma
  03:07:56 - 03:08:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:08:00 - 03:08:20 - M.C. Buising
  03:08:20 - 03:08:42 - H.J. Graansma
  03:08:42 - 03:08:44 - M.C. Buising
  03:08:44 - 03:09:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:09:07 - 03:10:34 - M. de Haan (wethouder)
  03:10:34 - 03:10:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:10:39 - 03:10:39 - M. de Haan (wethouder)
  03:10:39 - 03:10:51 - H.J. Graansma
  03:10:51 - 03:11:02 - M. de Haan (wethouder)
  03:11:02 - 03:11:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:11:03 - 03:11:57 - M. de Haan (wethouder)
  03:11:57 - 03:12:06 - T.O. Brinkman
  03:12:06 - 03:12:21 - M. de Haan (wethouder)
  03:12:21 - 03:12:52 - T.O. Brinkman
  03:12:52 - 03:13:58 - M. de Haan (wethouder)
  03:13:58 - 03:14:16 - T.O. Brinkman
  03:14:16 - 03:14:23 - M. de Haan (wethouder)
  03:14:23 - 03:14:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:14:23 - 03:14:34 - H.J. Graansma
  03:14:34 - 03:14:44 - M. de Haan (wethouder)
  03:15:08 - 03:15:11 - M.Y. Talma
  03:15:11 - 03:15:39 - M. de Haan (wethouder)
  03:15:39 - 03:15:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:40 - 03:16:04 - T.O. Brinkman
  03:16:04 - 03:16:06 - M. de Haan (wethouder)
  03:16:06 - 03:16:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:16:38 - 03:17:54 - T. Nicolai
  03:17:54 - 03:18:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:01 - 03:18:20 - F.D. Hoekstra
  03:18:20 - 03:18:54 - T. Nicolai
  03:18:54 - 03:19:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:19:19 - 03:20:01 - T. Nicolai
  03:20:01 - 03:20:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:20:21 - 03:21:28 - M. de Haan (wethouder)
  03:21:28 - 03:22:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:03 - 03:22:05 - S.D. van der Meer
  03:22:05 - 03:22:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:23 - 03:23:08 - M. de Haan (wethouder)
  03:23:08 - 03:23:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:23:11 - 03:23:17 - F.J. Hoekstra
  03:23:17 - 03:23:33 - T.O. Brinkman
  03:23:33 - 03:23:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:23:50 - 03:24:22 - T.O. Brinkman
  03:24:22 - 03:24:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:24:46 - 03:26:29 - M. de Haan (wethouder)
  03:26:29 - 03:27:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:27:14 - 03:27:15 - H.J. Graansma
  03:27:15 - 03:27:36 - M.Y. Talma
  03:27:36 - 03:27:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:27:39 - 03:28:06 - D. van Oosten
  03:28:06 - 03:28:35 - H.J. Graansma
  03:28:35 - 03:29:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:29:04 - 03:29:53 - M. de Haan (wethouder)
  03:29:53 - 03:30:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:30:04 - 03:30:39 - IJ. van Kammen
  03:30:39 - 03:30:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:30:54 - 03:31:17 - M. de Haan (wethouder)
  03:31:17 - 03:31:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:31:24 - 03:31:51 - H.J. Graansma
  03:31:51 - 03:31:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:31:56 - 03:32:02 - M.Y. Talma
  03:32:02 - 03:32:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:20 - 03:32:51 - T.O. Brinkman
  03:32:51 - 03:33:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:33:08 - 03:33:55 - M. de Haan (wethouder)
  03:33:55 - 03:34:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:14 - 03:35:01 - T.I. Veenstra
  03:35:01 - 03:35:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:35:07 - 03:35:25 - IJ. van Kammen
  03:35:25 - 03:35:47 - T.I. Veenstra
  03:35:47 - 03:35:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:35:52 - 03:36:21 - H.J. Graansma
  03:36:21 - 03:36:42 - T.I. Veenstra
  03:36:42 - 03:36:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:43 - 03:37:07 - F.D. Hoekstra
  03:37:07 - 03:37:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:37:12 - 03:37:38 - T. Nicolai
  03:37:38 - 03:38:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:02 - 03:38:30 - M.C. Buising
  03:38:30 - 03:40:07 - M. de Haan (wethouder)
  03:40:07 - 03:40:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:40:31 - 03:42:29 - J. Stellinga
  03:42:29 - 03:42:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:42:33 - 03:42:43 - D. van Oosten
  03:42:43 - 03:42:50 - T.O. Brinkman
  03:42:50 - 03:42:52 - D. van Oosten
  03:42:52 - 03:43:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:43:14 - 03:44:03 - M. de Haan (wethouder)
  03:44:03 - 03:44:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:44:36 - 03:45:07 - M. de Haan (wethouder)
  03:45:28 - 03:45:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:45:34 - 03:45:47 - M.C. Buising
  03:45:47 - 03:45:59 - M. de Haan (wethouder)
  03:45:59 - 03:46:03 - M.C. Buising
  03:46:03 - 03:46:06 - M. de Haan (wethouder)
  03:46:06 - 03:46:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:46:13 - 03:47:00 - T.O. Brinkman
  03:47:00 - 03:47:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:47:42 - 03:48:33 - IJ. van Kammen
  03:48:33 - 04:57:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.06

  De volgende moties worden ingediend:
  • P6-M1 - Extra middelen sociaal domein - VVD
  Wethouder Jonker ontraadt deze motie.

  • P6-M2 - Bijdrage dorpshuis Gerkesklooster-Stroobos - dhr. Buising
  Als de tekst wordt aangepast, kan de wethouder meegaan in de motie.

  • P6-M4 - Stopzetten afbouw jongerenwerk - PvdA
  Wethouder Jonker ontraadt deze motie.

  • P6-M5 - Pilot ontschotting - PvdA
  Wethouder Jonker reageert positief op deze motie.

  • P6-M6 - Herstructurering SW - PvdA
  Wethouder Bruining zeg een memo aan de raad toe over de fair deal met Caparis. Deze memo wordt zo mogelijk morgen op de Lijst Ingekomen Stukken geplaatst. Actie

  • P6-M7 - Schulddienstverlening - PvdA
  Op de toezegging van wethouder Jonker dat er dit jaar een voorstel naar de raad gaat, trekt de PvdA-fractie de motie in. Actie: LTA

  De aangekondigde moties P6-M3 en P6-M8 van de PvdA-fractie zijn niet ingediend.  04:57:54 - 04:58:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:58:48 - 04:59:29 - F.J. Hoekstra
  04:59:29 - 04:59:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:59:37 - 05:00:08 - J. Stellinga
  05:00:08 - 05:00:32 - F.J. Hoekstra
  05:00:32 - 05:00:33 - J. Stellinga
  05:00:33 - 05:00:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:00:35 - 05:00:35 - J. Stellinga
  05:00:35 - 05:00:47 - M.C. Buising
  05:00:47 - 05:00:48 - J. Stellinga
  05:00:48 - 05:00:53 - F.J. Hoekstra
  05:00:53 - 05:00:54 - J. Stellinga
  05:00:54 - 05:00:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:00:57 - 05:00:58 - J. Stellinga
  05:00:58 - 05:01:20 - H.J. Graansma
  05:01:20 - 05:01:22 - J. Stellinga
  05:01:22 - 05:01:41 - J.J. Zwaagstra
  05:01:41 - 05:01:42 - J. Stellinga
  05:01:42 - 05:01:58 - F.J. Hoekstra
  05:01:58 - 05:01:59 - J. Stellinga
  05:01:59 - 05:02:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:02:02 - 05:02:03 - J. Stellinga
  05:02:03 - 05:02:14 - M. Dotinga-van der Veen
  05:02:14 - 05:02:17 - J. Stellinga
  05:02:17 - 05:02:20 - F.J. Hoekstra
  05:02:20 - 05:02:21 - J. Stellinga
  05:02:21 - 05:02:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:02:29 - 05:02:49 - J. Stellinga
  05:02:49 - 05:06:12 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:06:12 - 05:06:13 - J. Stellinga
  05:06:13 - 05:06:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:06:15 - 05:06:40 - T.O. Brinkman
  05:06:40 - 05:06:42 - J. Stellinga
  05:06:42 - 05:07:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:07:06 - 05:07:06 - J. Stellinga
  05:07:06 - 05:08:41 - M.C. Buising
  05:08:41 - 05:08:50 - J. Stellinga
  05:08:58 - 05:10:36 - M.C. Buising
  05:10:38 - 05:10:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:10:39 - 05:10:50 - M.C. Buising
  05:11:50 - 05:12:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:12:02 - 05:12:49 - H.J. Graansma
  05:12:49 - 05:13:12 - M.C. Buising
  05:13:12 - 05:13:37 - H.J. Graansma
  05:13:37 - 05:13:51 - M.C. Buising
  05:13:51 - 05:13:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:13:59 - 05:14:06 - J.J. Zwaagstra
  05:14:06 - 05:14:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:14:09 - 05:14:15 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:14:15 - 05:14:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:14:18 - 05:14:29 - IJ. van Kammen
  05:14:29 - 05:14:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:14:54 - 05:18:45 - J. Stellinga
  05:18:45 - 05:18:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:18:49 - 05:21:31 - J. Stellinga
  05:21:31 - 05:21:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:21:49 - 05:23:13 - J. Stellinga
  05:23:13 - 05:24:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:24:26 - 05:26:54 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:26:54 - 05:26:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:26:55 - 05:26:56 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:26:56 - 05:27:19 - J. Stellinga
  05:27:19 - 05:27:24 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:27:24 - 05:27:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:27:25 - 05:27:32 - M. Dotinga-van der Veen
  05:27:32 - 05:27:44 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:27:44 - 05:27:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:27:49 - 05:29:35 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:29:35 - 05:29:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:29:36 - 05:30:33 - J. Stellinga
  05:30:33 - 05:30:48 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:30:48 - 05:30:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:30:48 - 05:30:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:30:50 - 05:30:57 - J. Stellinga
  05:30:57 - 05:30:58 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:30:58 - 05:31:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:31:06 - 05:32:14 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:32:14 - 05:32:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:32:36 - 05:32:51 - F.J. Hoekstra
  05:32:51 - 05:34:08 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:34:08 - 05:34:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:34:09 - 05:35:38 - J. Stellinga
  05:35:38 - 05:35:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:36:02 - 05:36:17 - J. Stellinga
  05:36:17 - 05:37:18 - H. Bruining (wethouder)
  05:37:18 - 05:37:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:37:23 - 05:38:42 - J. Stellinga
  05:38:42 - 05:38:48 - H. Bruining (wethouder)
  05:38:48 - 05:38:56 - J. Stellinga
  05:38:56 - 05:39:33 - H. Bruining (wethouder)
  05:39:33 - 05:39:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:39:34 - 05:40:16 - J. Stellinga
  05:40:16 - 05:40:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:40:21 - 05:40:38 - H. Bruining (wethouder)
  05:40:38 - 05:40:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:40:51 - 05:41:00 - M. Dotinga-van der Veen
  05:41:00 - 05:41:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:41:01 - 05:41:02 - M. Dotinga-van der Veen
  05:41:02 - 05:41:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.07

  De volgende moties worden ingediend:
  • P7-M1 - Terughoudendheid opgelegde doelen duurzaamheid - PVV
  Wethouder Jonker zegt dat het college vasthoudt aan de ambities uit de startnotitie duurzaamheidsagenda die is vastgesteld op 11 april 2019 en ontraadt de motie.

  De aangekondigde motie P7-M2 van de fracties CU, CDA en GBA is niet ingediend.

  • P7-M3 - Diaper Challenge - GroenLinks en CU
  Wethouder Jonker zegt het aan de raad over te laten om hierover een oordeel te geven.

  • P7-M4 - Prioriteit plaatselijke burgerinitiatieven energieloket - GroenLinks
  • P7-M5 - Impuls geven aan dekkend reanimatienetwerk - dhr. Buising, PVV, FNP en GroenLinks
  Wethouder Jonker reageert positief op beide moties.
  • P7-M6 - Gjin útwreiding formaasje duorsumheid - FNP
  Wethouder Jonker ontraadt deze motie.

  • P7-M7 - Stimulearjen gebrûk reintonne - FNP en GroenLinks
  Wethouder Jonker zegt het aan de raad over te laten om hierover een oordeel te geven.

  • P7-M8 - Meer bewegen voor ouderen - dhr. Buising en FNP
  Wethouder Jonker zegt dat deze motie overbodig is.

  • P7-M9 - Ferbod op it op- en loslitten fan ballonnen - PvdA, CU, GroenLinks en FNP
  De voorzitter geeft aan dat het college deze motie ontraadt, omdat dezelfde motie al eens eerder is ingediend.  05:41:35 - 05:42:18 - H.J. Graansma
  05:42:18 - 05:42:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:42:21 - 05:42:22 - H.J. Graansma
  05:42:22 - 05:43:01 - T. Nicolai
  05:43:01 - 05:43:36 - H.J. Graansma
  05:43:36 - 05:43:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:43:37 - 05:43:52 - H.J. Graansma
  05:43:52 - 05:43:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:43:54 - 05:43:55 - H.J. Graansma
  05:43:55 - 05:44:25 - M.C. Buising
  05:44:25 - 05:44:47 - H.J. Graansma
  05:44:47 - 05:45:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:45:19 - 05:45:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:45:50 - 05:45:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:45:52 - 05:46:15 - H.J. Graansma
  05:46:15 - 05:46:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:46:50 - 05:48:08 - T.I. Veenstra
  05:48:08 - 05:48:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:48:11 - 05:50:23 - T.I. Veenstra
  05:50:23 - 05:50:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:50:32 - 05:51:14 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  05:51:14 - 05:51:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:51:27 - 05:51:33 - T.I. Veenstra
  05:51:33 - 05:51:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:51:50 - 05:53:18 - T.I. Veenstra
  05:53:18 - 05:53:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:53:54 - 05:54:54 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:54:54 - 05:54:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:54:55 - 05:54:57 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:54:57 - 05:55:44 - IJ. van Kammen
  05:55:44 - 05:55:51 - T.O. Brinkman
  05:55:51 - 05:55:52 - IJ. van Kammen
  05:55:52 - 05:55:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:55:58 - 05:56:09 - S.W. Vegelin
  05:56:09 - 05:56:15 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:56:15 - 05:56:17 - S.W. Vegelin
  05:56:17 - 05:56:33 - T.O. Brinkman
  05:56:33 - 05:56:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:56:54 - 05:57:04 - F.D. Hoekstra
  05:57:04 - 05:57:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:57:07 - 05:57:12 - F.D. Hoekstra
  05:57:12 - 05:57:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:57:14 - 05:57:44 - H.J. Graansma
  05:58:00 - 05:58:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:58:01 - 05:58:02 - H.J. Graansma
  05:58:02 - 05:58:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:58:08 - 05:58:20 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:58:20 - 05:58:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:58:27 - 05:58:38 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:58:38 - 05:59:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:59:00 - 06:02:17 - M.C. Buising
  06:03:44 - 06:04:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:12 - 06:04:45 - H.J. Graansma
  06:04:45 - 06:04:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:51 - 06:05:20 - IJ. van Kammen
  06:05:20 - 06:05:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:05:37 - 06:05:58 - M. Dotinga-van der Veen
  06:05:58 - 06:06:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:06:19 - 06:06:33 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  06:06:33 - 06:06:36 - M.C. Buising
  06:06:46 - 06:06:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:06:51 - 06:06:58 - S.W. Vegelin
  06:06:58 - 06:07:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:07:06 - 06:07:23 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:07:23 - 06:07:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:07:38 - 06:08:59 - M.C. Buising
  06:08:59 - 06:09:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:09:05 - 06:09:21 - D.A. van der Vaart-Kralt
  06:09:21 - 06:09:45 - M.C. Buising
  06:09:45 - 06:09:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:09:49 - 06:10:04 - T. Nicolai
  06:10:04 - 06:10:13 - M.C. Buising
  06:10:13 - 06:10:18 - T. Nicolai
  06:10:18 - 06:10:24 - M.C. Buising
  06:10:24 - 06:10:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:10:32 - 06:10:43 - R. van der Wal
  06:10:43 - 06:10:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:10:44 - 06:11:04 - M.C. Buising
  06:11:04 - 06:12:23 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:12:24 - 06:12:40 - M.C. Buising
  06:12:40 - 06:12:56 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:12:56 - 06:12:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:12:57 - 06:12:58 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:12:58 - 06:13:22 - IJ. van Kammen
  06:13:22 - 06:13:30 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:13:30 - 06:13:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:13:50 - 06:15:25 - IJ. van Kammen
  06:15:25 - 06:15:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:42 - 06:17:26 - IJ. van Kammen
  06:17:26 - 06:18:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:18:06 - 06:18:25 - R. van der Wal
  06:18:25 - 06:18:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:18:27 - 06:18:43 - IJ. van Kammen
  06:18:43 - 06:19:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:19:05 - 06:20:31 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:20:31 - 06:20:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:20:35 - 06:20:36 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:20:36 - 06:21:20 - IJ. van Kammen
  06:21:20 - 06:22:20 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:22:20 - 06:22:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:22:24 - 06:22:25 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:22:25 - 06:22:29 - S.D. van der Meer
  06:22:29 - 06:22:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:22:50 - 06:22:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:22:55 - 06:23:05 - F.J. Hoekstra
  06:23:05 - 06:23:05 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:05 - 06:23:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:07 - 06:23:12 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:12 - 06:23:29 - M.C. Buising
  06:23:29 - 06:23:31 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:31 - 06:23:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:32 - 06:23:48 - IJ. van Kammen
  06:23:48 - 06:23:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:49 - 06:23:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:50 - 06:24:41 - R. van der Wal
  06:24:41 - 06:24:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:43 - 06:24:49 - IJ. van Kammen
  06:24:49 - 06:24:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:56 - 06:25:08 - S.W. Vegelin
  06:25:08 - 06:25:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:25:29 - 06:27:09 - J. Stellinga
  06:27:09 - 06:27:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:27:12 - 06:27:41 - M.Y. Talma
  06:27:41 - 06:29:02 - J. Stellinga
  06:29:02 - 06:29:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:29:04 - 06:29:30 - S.W. Vegelin
  06:29:30 - 06:29:31 - J. Stellinga
  06:29:31 - 06:29:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:29:40 - 06:29:54 - J. Stellinga
  06:29:54 - 06:29:54 - S.W. Vegelin
  06:29:54 - 06:29:55 - J. Stellinga
  06:29:55 - 06:29:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:29:58 - 06:29:59 - J. Stellinga
  06:29:59 - 06:30:09 - S.W. Vegelin
  06:30:09 - 06:30:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:30:13 - 06:30:24 - M.C. Buising
  06:30:24 - 06:30:27 - J. Stellinga
  06:30:27 - 06:30:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:30:28 - 06:30:37 - J. Stellinga
  06:30:38 - 06:30:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:30:50 - 06:30:50 - J. Stellinga
  06:30:50 - 06:31:10 - T.I. Veenstra
  06:31:10 - 06:31:35 - J. Stellinga
  06:31:35 - 06:31:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:31:36 - 06:31:41 - J. Stellinga
  06:31:41 - 06:32:09 - M. Dotinga-van der Veen
  06:32:09 - 06:32:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:32:40 - 06:32:46 - J. Stellinga
  06:32:46 - 06:34:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.08

  De volgende moties worden ingediend:
  • P8-M1 - Extra inzet wonen en bouwen - CU, CDA, GBA en VVD
  Wethouder Spoelstra reageert positief op deze motie.

  • P8-M2 - Vrijstelling OZB biologische boeren - PvdA, FNP en GroenLinks
  Wethouder Bruining ontraadt deze motie.

  • P8-M3 - Wentebou - FNP
  • P8-M4 - Financiële ondersteuning dorpen voor opstellen dorpsvisies - CDA, CU, GBA en FNP
  Wethouder Spoelstra reageert positief op beide moties.

  De vergadering wordt om 21.27 uur geschorst voor de standpuntbepaling van de fracties. Er worden ook enkele moties aangepast.  06:34:08 - 06:36:42 - E. Hooghiemstra
  06:36:42 - 06:36:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:36:45 - 06:36:46 - E. Hooghiemstra
  06:36:46 - 06:37:40 - H.J. Graansma
  06:37:40 - 06:37:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:41 - 06:38:13 - E. Hooghiemstra
  06:38:13 - 06:38:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:38:30 - 06:38:31 - E. Hooghiemstra
  06:38:31 - 06:38:56 - H.J. Graansma
  06:38:56 - 06:39:09 - E. Hooghiemstra
  06:39:09 - 06:39:41 - IJ. van Kammen
  06:39:41 - 06:39:54 - E. Hooghiemstra
  06:39:54 - 06:40:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:40:05 - 06:40:55 - J. Stellinga
  06:40:55 - 06:41:20 - E. Hooghiemstra
  06:41:20 - 06:41:21 - J. Stellinga
  06:41:21 - 06:42:08 - R. van der Wal
  06:42:08 - 06:42:09 - J. Stellinga
  06:42:09 - 06:42:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:42:15 - 06:42:25 - J. Stellinga
  06:42:25 - 06:44:19 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:44:19 - 06:44:20 - J. Stellinga
  06:44:20 - 06:44:55 - R. van der Wal
  06:44:55 - 06:44:58 - J. Stellinga
  06:44:58 - 06:45:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:45:15 - 06:45:22 - J. Stellinga
  06:45:22 - 06:48:27 - IJ. van Kammen
  06:48:27 - 06:48:28 - J. Stellinga
  06:48:28 - 06:48:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:48:34 - 06:49:12 - J. Stellinga
  06:49:12 - 06:49:55 - IJ. van Kammen
  06:50:36 - 06:50:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:50:38 - 06:50:39 - IJ. van Kammen
  06:50:39 - 06:51:18 - H.J. Graansma
  06:51:18 - 06:52:03 - IJ. van Kammen
  06:52:03 - 06:52:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:52:05 - 06:52:40 - H.J. Graansma
  06:52:40 - 06:52:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:52:53 - 06:54:04 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:54:04 - 06:54:46 - R. van der Wal
  06:54:46 - 06:55:37 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:55:37 - 06:56:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:56:11 - 06:57:40 - T. Nicolai
  06:57:40 - 06:57:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:57:49 - 06:59:36 - M.Y. Talma
  06:59:36 - 07:00:41 - T. Nicolai
  07:00:41 - 07:01:36 - D. van Oosten
  07:01:36 - 07:01:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:01:36 - 07:01:40 - T. Nicolai
  07:01:40 - 07:01:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:01:42 - 07:02:02 - F.J. Hoekstra
  07:02:02 - 07:02:16 - T. Nicolai
  07:02:16 - 07:02:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:02:19 - 07:03:28 - H.J. Graansma
  07:03:28 - 07:03:58 - T. Nicolai
  07:03:58 - 07:04:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:04:00 - 07:04:01 - T. Nicolai
  07:04:01 - 07:04:03 - M.C. Buising
  07:04:03 - 07:04:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:04:10 - 07:04:20 - M.C. Buising
  07:04:20 - 07:04:56 - T. Nicolai
  07:04:56 - 07:04:57 - M.Y. Talma
  07:05:07 - 07:05:29 - T. Nicolai
  07:05:29 - 07:05:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:05:41 - 07:06:05 - H.J. Graansma
  07:06:05 - 07:06:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:06:22 - 07:06:32 - H. Bruining (wethouder)
  07:06:32 - 07:06:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:06:41 - 07:06:50 - T. Nicolai
  07:06:50 - 07:07:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:07:27 - 07:10:24 - R. van der Wal
  07:10:24 - 07:10:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:10:28 - 07:10:50 - T.O. Brinkman
  07:10:50 - 07:11:14 - R. van der Wal
  07:11:14 - 07:11:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:11:21 - 07:12:14 - H.J. Graansma
  07:12:14 - 07:12:39 - R. van der Wal
  07:12:39 - 07:12:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:12:42 - 07:12:46 - R. van der Wal
  07:12:46 - 07:13:08 - H.J. Graansma
  07:13:08 - 07:13:41 - R. van der Wal
  07:13:41 - 07:13:48 - H.J. Graansma
  07:13:48 - 07:13:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:13:55 - 07:13:57 - R. van der Wal
  07:13:57 - 07:14:06 - H.J. Graansma
  07:14:06 - 07:14:31 - R. van der Wal
  07:14:31 - 07:14:35 - H.J. Graansma
  07:14:35 - 07:14:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:14:50 - 07:15:41 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:15:41 - 07:15:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:15:43 - 07:15:54 - T.O. Brinkman
  07:15:54 - 07:16:17 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:16:17 - 07:16:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:16:19 - 07:16:31 - R. van der Wal
  07:16:31 - 07:16:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:16:33 - 07:16:55 - H.J. Graansma
  07:16:55 - 07:17:38 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:17:38 - 07:17:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:17:39 - 07:17:47 - F.J. Hoekstra
  07:17:47 - 07:17:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:17:49 - 07:18:04 - H.J. Graansma
  07:18:04 - 07:18:32 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:18:32 - 07:51:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:58:28 - 07:58:38 - D.A. van der Vaart-Kralt
  07:58:38 - 07:58:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:58:40 - 07:58:48 - T. Nicolai
  07:58:48 - 07:58:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:58:50 - 07:58:52 - S.D. van der Meer
  07:58:52 - 07:58:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:58:53 - 07:59:07 - M.C. Buising
  07:59:07 - 07:59:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:59:09 - 07:59:19 - H.J. Graansma
  07:59:19 - 07:59:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:59:26 - 07:59:35 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  07:59:35 - 07:59:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.09

  Om 22.05 uur wordt de vergadering heropend en brengt de voorzitter de moties in stemming.

  De volgende moties zijn ingetrokken:
  P0-M1 - Gjin útwreiding opliedings- en ûntwikkelbudzjetten - FNP
  P1-M2 - Utwreiding privaatrechtelijk optreden - FNP
  P2-M1 - Terugdringen achterstand wegenonderhoud - PVV, VVD, FNP, CDA, CU en GBA
  P3-M2 - Wurk en bedriuwichheid - FNP
  P5-M2 - Opwaarderen ijsbaan Kootstertille - GBA, CU en FNP
  P5-M10 - IIsbaan Twizelerheide - FNP
  P7-M6 - Gjin útwreiding formaasje duorsumheid - FNP

  De volgende moties zijn aangepast:
  Motie P5-M12 (Vroegbloeiers en groen - GroenLinks, CDA en CU). ‘De komende 3 jaar’ is gewijzigd in: ‘De komende 2 jaar’ en aan de eerste bullet is toegevoegd: ‘… en dit te evalueren.’ De laatste bullet is gewijzigd in: Meer groen in te richten langs fietspaden in gebieden waar dit niet het geval is, zoals bijvoorbeeld Lutkepost.
  Motie P5-M15 (Kûmbuorden buorskippen - FNP). De tekst van de motie is iets aangepast. ‘Yn 2019’ is gewijzigd in ‘uterlik 2020’.
  Motie P6-M2 (Bijdrage dorpshuis Gerkesklooster-Stroobos - dhr. Buising). De inspraakreactie van het bestuur van het dorpshuis Rehoboth in Gerkesklooster-Stroobos aan te merken als subsidieverzoek ter vervanging van de flexibele wand en hierover in gesprek te gaan met het bestuur.’
  Motie P7-M7 (Stimulearjen gebrûk reintonne - FNP en GroenLinks). De tekst van de motie is iets aangepast, de volgende zinsnede is geschrapt: en noch dit jier mei in útstel te kommen mei dêryn in útwurke regeling en dit foar te lizzen oan de ried foar beslútfoarming.
  Motie P8-M4 (Financiële ondersteuning dorpen voor opstellen dorpsvisies - CDA, CU, GBA en FNP). In de toelichting op de motie wordt ‘inwoners’ gewijzigd in: ‘alle inwoners’.

  De motie P5-M16 (IIsbanen - GBA, FNP, CDA en CU) komt in plaats van de moties P5-M2 en P5-M10.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  07:59:59 - 08:00:15 - H.J. Graansma
  08:00:15 - 08:00:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:00:17 - 08:00:18 - S.W. Vegelin
  08:00:18 - 08:00:23 - H.J. Graansma
  08:00:23 - 08:00:35 - S.W. Vegelin
  08:00:35 - 08:01:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:01:02 - 08:01:12 - S.D. van der Meer
  08:01:12 - 08:01:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:01:15 - 08:01:20 - S.D. van der Meer
  08:01:20 - 08:01:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:01:58 - 08:02:07 - S.D. van der Meer
  08:02:07 - 08:02:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:02:18 - 08:02:22 - M. de Haan (wethouder)
  08:02:22 - 08:02:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:02:41 - 08:02:49 - M. de Haan (wethouder)
  08:02:49 - 08:02:51 - H.J. Graansma
  08:02:51 - 08:02:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:02:52 - 08:02:59 - H.J. Graansma
  08:02:59 - 08:03:05 - M. de Haan (wethouder)
  08:03:05 - 08:03:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:03:14 - 08:03:27 - S.D. van der Meer
  08:03:27 - 08:03:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:03:36 - 08:03:49 - S.W. Vegelin
  08:03:49 - 08:06:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:08:32 - 08:08:36 - S.W. Vegelin
  08:08:37 - 08:08:40 - J. Spoelstra (wethouder)
  08:08:40 - 08:08:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:08:46 - 08:09:07 - S.W. Vegelin
  08:09:16 - 08:09:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:09:30 - 08:10:04 - J. Spoelstra (wethouder)
  08:10:04 - 08:10:16 - M. de Haan (wethouder)
  08:10:16 - 08:10:35 - H.J. Graansma
  08:10:35 - 08:10:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:10:42 - 08:10:53 - T. Nicolai
  08:11:08 - 08:11:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:11:17 - 08:11:23 - S.W. Vegelin
  08:11:23 - 08:12:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:12:57 - 08:13:00 - S.D. van der Meer
  08:13:08 - 08:13:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:13:46 - 08:13:50 - S.W. Vegelin
  08:13:50 - 08:20:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:20:04 - 08:20:41 - S.W. Vegelin
  08:20:41 - 08:21:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:21:43 - 08:22:04 - M.C. Buising
  08:22:04 - 08:22:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:23:08 - 08:23:09 - J. Stellinga
  08:23:09 - 08:24:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:24:52 - 08:24:53 - M.Y. Talma
  08:25:09 - 08:25:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:27:05 - 08:27:11 - S.D. van der Meer
  08:27:11 - 08:27:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:27:20 - 08:27:39 - D.A. van der Vaart-Kralt
  08:27:39 - 08:27:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:27:41 - 08:27:56 - R. van der Wal
  08:27:56 - 08:28:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:28:00 - 08:28:07 - S.W. Vegelin
  08:28:07 - 08:29:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:29:26 - 08:29:48 - D.A. van der Vaart-Kralt
  08:29:48 - 08:31:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  08:31:51 - 08:32:15 - R. van der Wal
  08:32:15 - 08:33:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4.09.1

  De motie is verworpen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.2

  De motie is verworpen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.3

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.4
 • 4.09.5
 • 4.09.6
 • 4.09.7
 • 4.09.8
 • 4.09.9
 • 4.09.10

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.11

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.12
 • 4.09.13
 • 4.09.14
 • 4.09.15
 • 4.09.16
 • 4.09.17

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.18
 • 4.09.19

  De motie is verworpen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.20
 • 4.09.21

  De motie is verworpen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.22

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.23

  De motie is verworpen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.24
 • 4.09.25

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.26
 • 4.09.27
 • 4.09.28
 • 4.09.29

  De motie is verworpen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.30
 • 4.09.31
 • 4.09.32
 • 4.09.33

  De motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:
 • 4.09.34
 • 5

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.41 uur.


  08:33:15 - 08:33:15 - H.J. Graansma