Fractievergaderingen

donderdag 14 mei 2020 19:30
Locatie:
Fractiekamers gemeentehuis
Voorzitter:
Toelichting:
Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties/zelfstandig raadslid'. In deze fractievergaderingen worden de stukken besproken die geagendeerd zijn voor de raadsvergadering van 28 mei 2020. Er wordt besloten welke onderwerpen geagendeerd moeten worden voor de informatiecarrousel van 20 mei in verband met vragen over deze raadsvoorstellen. Ook kunnen er onderwerpen vanuit de Lijst Ingekomen Stukken geagendeerd worden voor de informatiecarrousel.

Agendapunten