Fractievergaderingen

donderdag 20 mei 2021 19:30
Locatie:
Fractiekamers gemeentehuis
Voorzitter:
Toelichting:

Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties/zelfstandig raadslid'.

In deze fractievergaderingen worden de stukken besproken die geagendeerd zijn voor de raadsvergadering van 3 juni 2021.

Agendapunten