Raadsvergadering

donderdag 27 januari 2022 19:30
Locatie:
Nader te bepalen afhankelijk van coronamaatregelen
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 december 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agendapunten